Privacy Policy

Privacy Policy Zonwering Zutphen
Privacy- en cookiebeleid Zonwering Zutphen

www.zonweringzutphen.nl is onderdeel van Zonwering Zutphen, waarvan Henk Doornberg eigenaar is.
Zonwering Zutphen respecteert de privacy van de bezoekers op www.zonweringzutphen.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Zonwering Zutphen verwerkt

Zonwering Zutphen verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Zonwering Zutphen kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier en reactieformulier om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Zonwering Zutphen gegevens nodig heeft

Zonwering Zutphen vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Zonwering Zutphen verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Zonwering Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als Zonwering Zutphen hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Zonwering Zutphen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Zonwering Zutphen hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Zonwering Zutphen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Zonwering Zutphen gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Zonwering Zutphen gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Zonwering Zutphen gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Zonwering Zutphen verzameld. Hiermee kan Zonwering Zutphen de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Zonwering Zutphen heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Henk Doornberg (de eigenaar van Zonwering Zutphen) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Zonwering Zutphen geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Zonwering Zutphen gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; hedo@zonweringzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Zonwering Zutphen u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zonwering Zutphen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Zonwering Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; hedo@zonweringzutphen.nl.